NCK Stożne

„Żywy obraz wsi” w Stożnem


We wsi Stożne, w gminie Kowale Oleckie z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich ruszył projekt pod nazwą „Żywy obraz wsi”, w ramach którego realizowane są między innymi warsztaty rekonstrukcji obrazów. Są to cykliczne spotkania na których młodzież, dorośli i seniorzy wspólnie wybierają obraz związany stricte z tematyką wiejską, poddają go luźnej interpretacji i poprzez strój, mimikę i nastrój starają się go odwzorować. Swoje prace uwieczniają na zdjęciach po to, by w efekcie końcowym zaprezentować je na wernisażu mieszkańcom Stożnego i gminy Kowale Oleckie. O terminie i miejscu poinformujemy za pośrednictwa portali społecznościowych i lokalnej prasy.
 
Celem spotkań jest integracja mieszkańców, popularyzowanie sztuki poprzez bezpośredni kontakt z nią i czynne uczestnictwo w interpretacji dzieł malarskich. Od 1 września ruszają także warsztaty teatralne na których uczestnicy będą pracować nad sztuka teatralną „Chłopskie wesele”.
 
Działanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.
Barbara Małach