Aktualności

Znamy laureatów Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

W dniu 6 kwietnia 2021 roku został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ze względu na pandemię i odgórne obostrzenia konkurs obrał formę zdalną. Uczestnicy zmagań z poezją Baczyńskiego musieli nagrać recytację wybranego wiersza i przesłać ją do organizatora. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Kowale Oleckie.

Komisja konkursowa w składzie: Beata Grudzińska – przewodnicząca, Barbara Małach – członkini, Monika Łukowska – członkini przyznała następujące miejsca oraz wyróżnienia. W kategorii klas IV – VI szkół podstawowych I miejsce zdobyła Aleksandra Sojkowska (SP Kowale Oleckie), II miejsce ex aequo przypadło w udziale Oliwii Waszkiewicz (SP Stożne) oraz Dawidowi Pietranisowi (SP Kowale Oleckie), zaś III miejsce Sarze Krysiewicz (SP Kowale Oleckie). Ponadto jurorzy wyróżnili recytacje Anny Dąbrowskiej oraz Julii Kapickiej (obie SP Kowale Oleckie).

W kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych laureatem I miejsca został Damian Szuliński (SP Kowale Oleckie), II miejsce zajął Kacper Truchan (SP Stożne), zaś III – Filip Milewski (SP Sokółki).

O terminie i sposobie odbioru nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy wielu sukcesów artystycznych.