PROW

Zapraszamy na warsztaty teatralne!

Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na warsztaty teatralne, które odbędą się w dniach 26-30 listopada 2018 roku w sali widowiskowej GCK. Warsztaty będą realizowane w godzinach 14:00 – 18:00. Dodatkowe informacje o zajęciach można uzyskać w siedzibie organizatora, tj. w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, a także pod numerem telefonu: 87 523 82 21.

 Działanie jest realizowane w ramach projektu „Twórcze aktywności GCK – cykl wydarzeń kulturalnych w gminie Kowale Oleckie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.