PROW Zajęcia

Zapraszamy na warsztaty taneczne

Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich zaprasza na warsztaty taneczne, które odbędą się w dniach 27-28 października 2018 roku w salach sportowych w miejscowości Kowale Oleckie (w budynku szkoły przy ul. Witosa 6 oraz Kościuszki 88) w godz. 10:00 – 16:00.

Zapisy na warsztaty przyjmujemy do dnia 22 października 2018 roku w siedzibie organizatora (Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 46, 19-420 Kowale Oleckie) lub pod numerem telefonu 87 523 82 21.

Więcej informacji osoby zainteresowane znajdą w linku zamieszczonym poniżej:

Regulamin warsztatów tanecznych

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Twórcze aktywności GCK – cykl wydarzeń kulturalnych w gminie Kowale Oleckie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.