PROW

Zakończenie projektu „Remont pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”


Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich zakończyło realizację projektu „Remont pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Operacja miała na celu poprawę stanu ogólnodostępnej infrastruktury Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z utworzeniem łazienki z pomieszczenia magazynowego, osadzeniem większych drzwi niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji kultury pośród różnych grup społecznych, w tym dzieci, młodzieży osób starszych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zmodernizowana sala widowiskowa stała się miejscem, z którego każda z grup społecznych może bezpłatnie korzystać. Realizowane wydarzenia kulturalne (zajęcia teatralne, taneczne, wokalno-instrumentalne oraz próby grupy rekonstrukcyjnej, odtwarzającej dawne obrzędy i zwyczaje) odbywają się w sposób bezpieczny i komfortowy. W ramach projektu utworzona została łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmodernizowana sala widowiskowa, wyposażona w nowoczesny system oświetleniowy oraz urządzenia do efektów specjalnych (wytwornica dymu, laser) stała się miejscem spotkań dzieci, młodzieży, osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz całej lokalnej społeczności.


Galeria zdjęć: