Imprezy SKFiR „KOWALAK”

Zabawa świąteczna w Kowalach Oleckich

We wtorek, 17 grudnia 2013 roku w Kowalach Oleckich odbyła się zabawa świąteczna, w której udział wzięli mieszkańcy gminy Kowale Oleckie. Wydarzenie kulturalne miało na celu z jednej strony podniesienie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej pośród lokalnej społeczności, z drugiej zaś popularyzację pośród uczestników przedsięwzięcia zwyczajów bożonarodzeniowych. Działanie zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego „Tradycja i współczesność – różne sposoby celebracji Świąt Bożego Narodzenia” współfinansowanego ze środków Gminy Kowale Oleckie.

Wspólną zabawę poprzedziło uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich. Strażacy nie kryli swojego zadowolenia w związku z otrzymaniem wozu. W słowach podziękowania zapewnili Wójt Gminy Kowale Oleckie, że dołożą wszelkich starań, by wóz jak najdłużej służył społeczeństwu w akcjach gaśniczych oraz ratowniczych.

Następnie rozegrane zostały gry i konkursy z nagrodami skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Wszystkie zabawy tematycznie związane były ze Świętami Bożego Narodzenia i wymagały od uczestników nie tylko znajomości zwyczajów bożonarodzeniowych, ale i kreatywności. Dodatkowymi atrakcjami były: poczta św. Mikołaja oraz świąteczne studio fotograficzne, w którym uczestnicy zabawy mogli zrobić zdjęcia w zwariowanych i kolorowych strojach na tle choinki. Dużą popularnością i zainteresowaniem cieszyło się stoisko ze świątecznym malowaniem twarzy. Tego dnia nie mogło zabraknąć także stoisk ze stroikami bożonarodzeniowymi i ozdobami choinkowymi oraz wspólnego śpiewania kolęd.

Zabawa świąteczna została zorganizowana przez Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak” oraz Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.