Folklor Imprezy

XII Gminny Przegląd Przedstawień Jasełkowych i Kolędniczych

W środę, 22 lutego w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich odbył się XII Gminny Przegląd Przedstawień Jasełkowych i Kolędniczych. Celem przeglądu jest popularyzacja amatorskich grup teatralnych funkcjonujących przy domach kultury, świetlicach, szkołach i przedszkolach, zaszczepianie w dzieciach zamiłowania do teatru i gry aktorskiej, a także rozwijanie talentu i zainteresowań dzieci z różnych dziedzin sztuki: plastyki poprzez pomoc przy tworzeniu strojów i dekoracji; muzyki poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek, czy też teatru poprzez grę aktorską. W przeglądzie udział wzięło osiem zespołów: grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich, uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich, grupa z Zespołu Szkół w Sokółkach, Szkoły Podstawowej w Stożnem, Świetlicy Wiejskiej w Sokółkach, dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kowalach Oleckich oraz dwie grupy teatralne funkcjonujące przy Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. W ramach przedsięwzięcia uczestnicy prezentowali przedstawienia jasełkowe i kolędnicze  celebrujące tradycje bożonarodzeniowe.