Aktualności

Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego „Wielkanocne ozdoby”

W dniu 09 kwietnia 2021 roku  został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Plastyczny „Wielkanocne ozdoby”. Ze względu na pandemię i odgórne obostrzenia konkurs obrał formę zdalną.

Komisja konkursowa w składzie: Marek Pacyński – przewodniczący, Justyna Bełbot – członkini przyznała następujące miejsca oraz wyróżnienia. W kategorii na najpiękniejszą pisankę I miejsce zajął Adam Palewicz, drugie miejsce ex aequo jurorzy przyznali Wiktorowi Jurewiczowi oraz Izabeli Retel, zaś III miejsce – Wiktorii Misiewicz. W kategorii na najpiękniejszą palmę laureatką I miejsca została Amelia Górska, II miejsce zajął Michał Tatarek, zaś trzecie ex aequo – Nina Kurek oraz Kamil Truchan. W tej kategorii jurorzy przyznali również dwa wyróżnienia – Wiktorowi Jurewiczowi oraz Antoniemu Górskiemu.

O terminie i sposobie odbioru nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy wielu sukcesów artystycznych.