Aktualności

Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego „Portret Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

W dniu 12 marca 2021 roku  został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Plastyczny „Portret Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. Ze względu na pandemię i odgórne obostrzenia konkurs obrał formę zdalną. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Kowale Oleckie.

Komisja konkursowa w składzie: Marek Pacyński – przewodniczący, Beata Grudzińska  – członkini, Monika Łukowska – członkini przyznała następujące miejsca oraz wyróżnienia. I miejscem ex aequo jurorzy nagrodzili prace Stanisława Naruszewicza (SP Sokółki), Mikołaja Jamrozika (SP Kowale Oleckie) oraz Leny Skowrońskiej (SP Stożne). Laureatami II miejsca zostali Paulina Oćwieja (SP Sokółki), Michał Tatarek oraz Ksawery Bielecki (obaj SP Stożne). III miejscem nagrodzono Lenę Rogucką, Juliana Przemielewskiego (oboje SP Stożne) oraz Gabrielę Jurewicz (SP Sokółki). Ponadto jurorzy wyróżnili prace Leny Jurewicz, Sofii Kubiak, Kamila Truchana, Filipa Bielewicza oraz Oskara Andrzeja Przemielewskiego.

O terminie i sposobie odbioru nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy wielu sukcesów artystycznych.