NCK

Wybrano najciekawsze inicjatywy w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018


Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich informuje, iż decyzją Komisji Grantowej rozstrzygnięto konkurs grantowy w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Komisja Grantowa przyznała dofinansowanie 5 projektom na łączną kwotę 23 100,00 zł.

Dofinansowanie otrzymały następujące grupy nieformalne i ich inicjatywy:

  1. Grupa Sinderki, projekt: „Płyta pieśni ludowe i nabożne Józefa Sinderewicza” – 5 775,00 zł
  2. Ania i Robert w Zawadach, projekt: „Wydanie publikacji Zawady Oleckie i okolica w Kronice szkoły w Zawadach (1883 – 1944) i tekstach Jana Luśtycha, miejscowego poety” – 5 760,00 zł
  3. Chór parafialny „Cantate Domino”, projekt: „Na naukę nigdy nie jest za późno – chór międzypokoleniowy” – 4 400,00 zł
  4. Koło Gospodyń Wiejskich w Stożnem, projekt: „Żywy obraz wsi” – 4 315,00 zł
  5. Zaradne Babki z Chełch, projekt: „Gdzie kucharek sześć… tam Zaradne Babki – kontynuacja działań Koła Gospodyń Wiejskich w Chełchach” – 2 850,00 zł

Gratulujemy pomysłodawcom nagrodzonych inicjatyw.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018”.