Folklor Zajęcia

Wielkanocny koszyk pełen tradycji

W sobotę, 23 marca w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, wzorem lat poprzednich, odbyły się warsztaty wielkanocne, w których wzięli udział twórcy ludowi oraz dzieci i młodzież z terenu gminy Kowale Oleckie. Głównym celem warsztatów była popularyzacja tradycji wielkanocnych oraz elementów folkloru Warmii i Mazur.

W trakcie trwania przedsięwzięcia najmłodsi mieszkańcy gminy mogli poznać zasady tworzenia tradycyjnych pisanek i kraszanek, a także palemek oraz stroików wielkanocnych. Dzieci, pod fachowym okiem instruktorów oraz twórców ludowych, tworzyły własne prace, które stały na bardzo wysokim poziomie pod względem artystycznym. Ponadto mogły one twórczo i aktywnie spędzić wolny czas. Warsztaty przeplatane były opowieściami twórców ludowych na temat tego, jak niegdyś obchodzono Wielkanoc, jakie tradycje wiązały się z jej celebracją oraz jak przygotowywano się do tego szczególnego święta.

Przedsięwzięcia takie jak to służą nie tylko popularyzacji tradycji wielkanocnych i twórczości ludowej, ale także odgrywają ogromną rolę w procesie edukacyjnym. Przekazywane wartości mają nieoceniony wpływ na rozwój tożsamości lokalnej oraz na kształtujący się światopogląd dzieci.