Aktualności PROW Wyróżnione Zajęcia

Warsztaty taneczne w dniach 27-28 października.


W dniach 27-28 października odbyły się warsztaty tańca nowoczesnego. Działanie miało na cele podniesienie poziomu tanecznych umiejętności młodzieży uczęszczającej na zajęcia taneczne do GCK.

Warsztaty zostały poprowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów tańca nowoczesnego. W ciągu dwóch dni intensywnej pracy uczestnicy doskonalili technikę tańca nowoczesnego, a także poznawali nowe figury i układy choreograficzne. Efekty ich pracy będziemy mogli zobaczyć podczas konkursu tańca nowoczesnego.

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Twórcze aktywności GCK – cykl wydarzeń kulturalnych w gminie Kowale Oleckie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Galeria zdjęć: