Aktualności Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich

Z powodu remontu GCK i GBP będą nieczynne

Uprzejmie informujemy, że od 03.03.2021 roku Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich będą nieczynne do odwołania z powodu remontu i modernizacji budynku. Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że nie zmienią się godziny pracy filii bibliotecznych w Sokółkach i Stożnem, w których czytelnicy będą mogli wypożyczać książki. Zachęcamy także do skorzystania z usługi Książka na telefon. Pod numerem telefonu 608 662 082 można będzie zgłosić chęć wypożyczenia książek, które następnie dostarczy pracownik biblioteki.

 

Remont budynku przeprowadzany jest w ramach proj. „Połączona kultura-otwarte drzwi, serca i umysły” realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu  Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Projekt ma na celu zwiększenie konkurencyjności turystycznej, atrakcyjności regionu, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska, co skutkuje zwiększoną liczbą miejsc dla turystów zakwaterowanych w regionie. Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego/ historycznego obszaru przygranicznego Kybartai-Kowale Oleckie oraz zwiększenie jego zrównoważonego wykorzystania w turystyce.

Wartość projektu w Gminie Kowale Oleckie : 361 488,35 EUR, w tym :
– współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 307 265,09 EUR (85%)
– ze środków własnych Gminy Kowale Oleckie – 54 223,26 EUR ( 15 %)

Okres realizacji projektu : 01.07.2020 r. – 30.06.2022 r.