Aktualności Filia Biblioteczna w Sokółkach Filia Biblioteczna w Stożnem Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich

Udostępnianie książek przy drzwiach zamkniętych

Na podstawie § 6 ust. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, działające samodzielnie lub wchodzące w skład innej instytucji kultury, polegające na zakazie:
– udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom,
– organizacji wydarzeń z udziałem publiczności z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (online).
Biblioteka Narodowa, zgodnie z ust. 11b wymienionego powyżej rozporządzenia, rekomenduje udostępnianie zbiorów na zewnątrz budynków, które mają być zamknięte dla użytkowników. Udostępnienie może odbyć się przed wejściem do budynku biblioteki. Zbiory w tym przypadku muszą być przekazywane z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich. Nie wolno dopuścić do tworzenia kolejek przed budynkiem biblioteki.
Procedura będzie wyglądać następująco:
– czytelnik zamawia telefonicznie wybrane publikacje,
– bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytelnika umawia z nim termin odbioru na konkretną godzinę,
– bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami,
– o umówionej godzinie bibliotekarz przekazuje paczkę czytelnikowi, tzn. zostawia ją np. na stoliku przed wejściem, którą czytelnik odbiera i zostawia ewentualnie zwroty.
Przychylając się do tej rekomendacji, Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich oraz Filie Biblioteczne w Sokółkach i Stożnem, wprowadzają wyżej wymieniony sposób wypożyczania naszych zbiorów. Wystarczy wcześniej zadzwonić pod numery telefonów:
– GBP w Kowalach Oleckich – 87 523 70 59
– Filia Stożne – 87 523 70 56
– Filia Sokółki – 87 523 82 59
i zamówić potrzebne książki. Zamówienia będziemy przyjmować od wtorku do soboty w godz. 10:00 – 14:00
Proponujemy również korzystanie ze zbiorów cyfrowych np. biblioteki cyfrowej POLONA oraz zgłoszenie się telefoniczne po kod dostępu do platformy IBUK Libra, które znajdują się w Gminnej Bibliotece Publiczne w Kowalach Oleckich.