Aktualności SKFiR „KOWALAK”

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich poszukiwaczami skarbów

„Archipelag Skarbów” to dynamiczny i interesujący program profilaktyczny, który w dniach 19-20 grudnia 2018 roku prowadzony był dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich przez ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów. Miał on na celu uświadomienie młodzieży, że najważniejszymi przewodnikami w życiu nie są gwiazdy kina lub muzyki, tylko osoby z najbliższego otoczenia, czyli: rodzice, dziadkowie, wychowawcy, nauczyciele.

Program uczył zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęcał młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Trenerzy usiłowali pokazać młodym ich ogromny pozytywny potencjał, całkowicie sprzeczny z wizerunkiem  nastolatka wykreowanym przez masowe media.

Podczas trwania warsztatów profilaktycznych uczniowie naszej szkoły zamienili się w poszukiwaczy skarbów, którymi są: głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji oraz marzeń. Trenerzy, przekazując młodzieży różne treści, wykorzystali do tego cały wachlarz różnorodnych metod pracy z grupą, między innymi udźwiękowione prezentacje multimedialne, krótkie filmiki i muzykę. Były też dynamiczne ćwiczenia, do których chętnie zgłaszali się ochotnicy – nagradzani za udział nie tylko brawami, ale także prezentami. Humor przeplatał się z poważnymi treściami w sposób, który dał nie tylko młodzieży, ale też obserwującym program pedagogom, chwile wytchnienia i odreagowania.

Dodatkowo z trenerami spotkali się również rodzice. Przedstawione zostały im idee programu oraz problemy, z którymi borykają się młodzi ludzie.

Program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” został sfinansowany przez Gminę Kowale Oleckie w ramach projektu „Razem damy radę – profilaktyka uzależnień pośród dzieci i młodzieży” realizowanego przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak”.