Gminne Centrum Kultury

Zajęcia teatralne

Edukacja teatralna pozwala rozwijać horyzonty myślowe dzieci i młodzieży, kształtuje wrażliwość na kulturę, sztukę i otaczający świat. Oprócz zajęć typowo teatralnych, prowadzone są także zajęcia z kultury żywego słowa oraz ruchu scenicznego. Podczas prowadzonych zajęć dzieci mogą wykazać się kreatywnością i talentem aktorskim. Dekoracje teatralne oraz kostiumy wykonywane są podczas zajęć plastycznych, w których dzieci również chętnie biorą udział. Z przygotowanymi spektaklami staramy się wyjść na zewnątrz, tzn. gościnnie pokazujemy przygotowane spektakle pensjonariuszom DPS w Kowalach Oleckich oraz korzystamy z zaproszeń na przeglądy teatralne lub występy w sąsiednich Domach Kultury.

Zajęcia teatralne prowadzone są od kilkunastu lat dwa razy w tygodniu po godzinie z każdą grupą. Są to zajęcia teatralne żywego planu, tzn. dzieci odtwarzają postacie ze sztuk i bajek z użyciem kostiumów teatralnych oraz z wykorzystaniem rekwizytów teatralnych, scenografii i muzyki. Grając role teatralne, mają one możliwość współtworzenia przedstawienia, kreowania bajkowego świata. Zabawa w teatr stanowi dodatkową formę rozwoju intelektualnego dziecka.

Staramy się zawsze przygotować rocznie cztery nowe spektakle teatralne na imprezy cykliczne z okazji Dnia Wiosny, Dnia Dziecka, mikołajek oraz  Gminnego Przeglądu Jasełkowego.