Sinderewicz

Jubileuszowy X Koncert Pieśni Wielkopostnych w Kowalach Oleckich

W niedzielę, 30 marca 2014 roku w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich odbył się jubileuszowy X Koncert Pieśni Wielkopostnych, w którym udział wzięły zespoły i kapele ludowe z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Przedsięwzięciu od dziesięciu lat przyświecają takie…

Artyści ludowi z gminy Kowale Oleckie nagrodzeni Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W dniu 1 września, podczas obchodów „Święta Chleba” w Kowalach Oleckich, Zofia Domin oraz Józef Sinderewicz z rąk wicemarszałka województwa Jarosława Słomy otrzymali Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Powyższe odznaczenie artyści przyjęli jako podsumowanie ich wieloletniej pracy twórczej…