Projekt zagospodarowania

KONSULTACJE SPOŁECZNE METODĄ NA PODNIESIENIE JAKOŚCI W OBSZARZE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kowale Oleckie dnia 30.04.2020 r. przystąpiła do udziału w projekcie pod nazwą ,,KONSULTACJE SPOŁECZNE METODĄ NA PODNIESIENIE JAKOŚCI W OBSZARZE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój…