Ferie 2017

Ferie z GCK

W dniach od 31 stycznia do 03 lutego 2017 roku Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich realizowało zajęcia artystyczne w ramach ferii zimowych. Głównym założeniem przedsięwzięcia było zapewnienie uczestnikom zajęć możliwości twórczego i kreatywnego spędzenia wolnego czasu, a także zmobilizowanie…

Ferie w Stożnem

W czasie ferii dzieci bardzo chętnie odwiedzały bibliotekę i świetlicę, bowiem czekało na nie bardzo wiele atrakcji. Zajęcia artystyczne i świetlicowe pozwoliły im na spędzenie wolnego czasu w gronie rówieśników. Dzieci z entuzjazmem grały w rozmaite gry planszowe, rozwijając umiejętność…