Aktualności Imprezy

Święto Wiosny – Gminny Przegląd Form Artystycznych

Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w imprezie artystycznej Święto Wiosny – Gminny Przegląd Form Artystycznych. Działanie ma na celu stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, wymianę doświadczeń bez rywalizacji – przegląd nie ma formy konkursowej, a także wskazanie form pożytecznego spędzania czasu wolnego. Osoby zainteresowane mogą zgłosić się do 23.03.2020 roku poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora Karty Zgłoszenia. Impreza artystyczna odbędzie się 27.03.2020 roku w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. Zapraszamy na godz. 17:00.

Dokumenty do pobrania: REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA – ŚWIĘTO WIOSNY W GCK