Aktualności Folklor

Sukcesy naszych artystów ludowych

Dużym sukcesem zakończył się udział artystów ludowych z terenu gminy Kowale Oleckie w XXXVI Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur w Jezioranach. Śpiewaczka Ewelina Szymanowska w kategorii solistów i instrumentalistów wyśpiewała II miejsce, zaś w kategorii zespołów śpiewaczych IV miejsca zajęła grupa „Jarka” a wyróżnienie – zespół „Na Przyboś”. Artyści ludowi działają pod merytoryczną opieką Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.