Aktualności Bez kategorii

„Stare oraz nowe gry planszowe i terenowe”

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny i Gminy Kowale Oleckie realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.


Od 01.07.2019 roku grupa nieformalna Zaradne Babki z Chełch przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich realizują projekt „Stare oraz nowe gry planszowe i terenowe” współfinansowany ze środków ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny i Gminy Kowale Oleckie realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.

Realizacja projektu ma na celu popularyzację pracy społecznej na rzecz miejscowości, aktywizację społeczno-kulturalną oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową mieszkańców wsi Chełchy poprzez zagospodarowanie wolnej przestrzeni w miejscowości, realizację zajęć integracyjnych (gry planszowe) oraz rekreacyjnych (gry w bule) organizujących wolny czas mieszkańców, organizację imprezy integracyjnej w terminie 01.07.2019-30.10.2019.

Dobrem wspólnym, jakie pragniemy rozwijać, jest umiejętność wspólnej pracy na rzecz miejscowości i lokalnej społeczności. Działania związane z zagospodarowaniem przestrzeni i budowy toru do gry w bule, organizacją zajęć rekreacyjnych i integracyjnych, imprezy integracyjnej mają nie tylko uatrakcyjnić czas wolny mieszkańców, ale przede wszystkim wpłynąć na budowę kapitału społecznego.