Aktualności

Rozstrzygnięcie VII Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek

W dniu 30.12.2020 roku rozstrzygnięty został Konkurs wokalny w ramach VII Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Komisja konkursowa w składzie: Barbara Małach – przewodnicząca, Jacek Marcinkowski, Artur Lachowicz podczas oceny nadesłanych nagrań wzięła pod uwagę dobór repertuaru do warunków głosowych, wykonanie kolędy lub pastorałki, dodatkowe walory artystyczne. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

  • W kategorii klas I-III szkół podstawowych:

I miejsce: Antoni Górski z siostrą Amelią
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: nie przyznano

  • W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych:

I miejsce: Amelia Chalecka
II miejsce: Aleksandra Sojkowska
III miejsce: Tomasz Sitnikow
Wyróżnienia: Gabriela Marcinkiewicz, Julia Kapicka, Maja Kacprzyk, Sara Krysiewicz, Kacper Jachimowicz

  • W kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych:

I miejsce: Dominika Węglicka
II miejsce: Monika Modrakowska
III miejsce: nie przyznano

Komisja konkursowa składa gratulacje laureatom konkursu wokalnego oraz dziękuje wszystkim uczestnikom za nadesłane nagrania. O terminie odbioru nagród rzeczowych oraz dyplomów laureaci konkursu zostaną powiadomieni do 07.01.2021 roku.