Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową

W dniu 30.12.2020 roku rozstrzygnięty został Konkurs plastyczny na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową.  Komisja konkursowa w składzie: Barbara Małach – przewodnicząca, Jacek Marcinkowski, Artur Lachowicz podczas oceny nadesłanych kartek bożonarodzeniowych wzięła pod uwagę walory artystyczne, oryginalność oraz nawiązanie do tradycji. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

  • W kategorii przedszkola:

I miejsce: Adam Palewicz
II miejsce: Amelia Górska, Nikola Misiewicz, Maciej Frydrych

Nagrodzone prace:

  • W kategorii klas I-III szkół podstawowych:

I miejsce: Wiktoria Misiewicz
II miejsce: Antoni Górski
III miejsce: Lena Rogucka
Wyróżnienie: Michał Tatarek

Nagrodzone prace:

  • W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych

I miejsce: Aleksandra Sojkowska
II miejsce: Igor Przekop
III miejsce: Sara Krysiewicz
Wyróżnienie: Tomasz Sitnikow

Nagrodzone prace:

  • W kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych:

I miejsce: Zuzanna Hołubowicz
II miejsce: Damian Szuliński
III miejsce: Aleksandra Rogucka

Nagrodzone prace:

Komisja konkursowa składa gratulacje laureatom konkursu oraz dziękuje wszystkim uczestnikom za nadesłane praca.  O terminie odbioru nagród rzeczowych oraz dyplomów laureaci konkursu zostaną powiadomieni do 07.01.2021 roku.