Aktualności Projekty

Równamy szanse w Kowalach Oleckich!


Z dumą informujemy, że Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich znalazło się w gronie instytucji i organizacji, których propozycje projektów otrzymały dofinansowanie w ramach regionalnego Programu „Równać szanse 2019”. Projekt nosi tytuł: „O czym szumi Cisowy Jar? Młodzi dokumentaliści na tropie legend, podań i opowieści niesamowitych o gminie Kowale Oleckie” i zakłada następujące cele: rozwój kompetencji społecznych, aktywizację społeczno-kulturalną, integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, podniesienie poziomu wiedzy o swojej miejscowości, gminie, jej historii oraz potencjału pośród grupy 14 osób w wieku 13-19 lat z terenu gminy Kowale Oleckie.

Założenia projektu zostaną zrealizowane poprzez zebranie przez uczestników przedsięwzięcia lokalnych legend, podań, historii niesamowitych i utrwalenie ich w postaci publikacji, którą samodzielnie złożą. Ponadto uczestnicy projektów z wykorzystaniem tabletów graficznych opracują ilustracje do poszczególnych legend, podań, szatę graficzną całej publikacji, a także z wykorzystaniem smartfonów sfilmują wybraną legendę.

W wyniku realizacji działań projektowych uczestnicy poznają historię miejscowości oraz możliwości i potencjał swój i lokalnej społeczności, nabędą nowych umiejętności, rozwiną umiejętność pracy grupowej w różnych konfiguracjach, pracy zadaniowej, samokształcenia, współodpowiedzialności, samodyscypliny i autokrytycyzmu.

Działania realizowane w ramach projektu: „O czym szumi Cisowy Jar? Młodzi dokumentaliści na tropie legend, podań i opowieści niesamowitych o gminie Kowale Oleckie” współfinansowane są ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
w ramach Programu „Równać szanse 2019” administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.