Bez kategorii

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum
  Kultury w Kowalach Oleckich z siedzibą w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki 46, tel. 87 523 89 47, kom. 693 293 447; e-mail: gckkowale@gmail.com zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, miejsce zatrudnienia/nauki, rok urodzenia;
 • Inspektorem danych osobowych w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich jest Pan Zygmunt Marek Karbowski, z którym można skontaktować się pod adresem, e-mail: iodokarbowski@gmail.com
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania uczestników kół zainteresowań, czytelników, uczestników konkursów, wydarzeń kulturalnych, wizerunku, szkoleń, warsztatów oraz osób korzystających z czytelni, komputerów
  tabletów i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, ustawą o bibliotekach, ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ogólnego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od rodzica/opiekuna prawnego/osoby zainteresowanej.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przetwarzania w zbiorze.