Aktualności Zajęcia

Publikację czas zacząć!!!


I stało się!!! Podczas naszego pierwszego spotkania w marcu usiedliśmy do pracy nad publikacją! Podzieliliśmy się na zespoły i ruszyliśmy do pracy. Pierwsza grupa zajęła się przeszukiwaniem księgozbioru lokalnego w celu odnalezienia historii już spisanych, druga grupa do tego celu użyła technologii informatycznej i Internetu, zaś trzecia usiadła do spisania pierwszych nagranych historii. Nie było to proste zadanie, bowiem musimy zwracać bardzo dużą uwagę na poprawność językową i ortograficzną. Udało nam się wykonać fabularny zarys historii, które będziemy dopracowywali na kolejnych spotkaniach. Podjęliśmy także decyzję, że będziemy odwiedzali najstarszych mieszkańców gminy, ponieważ są oni skarbnicą lokalnych podań. Zuzanna Hołubowicz

Działania realizowane w ramach projektu: „O czym szumi Cisowy Jar? Młodzi dokumentaliści na tropie legend, podań i opowieści niesamowitych o gminie Kowale Oleckie” współfinansowane są ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Równać szanse 2019” administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.