Aktualności Imprezy Wyróżnione

Przegląd Kolęd i Pastorałek

W piątek, 14 grudnia 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich już po raz piąty odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek, którego celem była popularyzacja pośród dzieci i młodzieży tradycji bożonarodzeniowych oraz znajomości najstarszych polskich kolęd i pastorałek.

Przedsięwzięcie zostało skierowane do dzieci oraz młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy. W wydarzeniu kulturalnym udział wzięli zarówno soliści, jak i młodzieżowe zespoły wokalne. Blisko przez trzy godziny, za sprawą uczestników przeglądu, w Gminnym Centrum Kultury rozbrzmiewały kolędy i pastorałki, głęboko zakorzenione w tradycji chrześcijańskiej. Na zakończenie wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe statuetki.

Przegląd został zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.


Galeria zdjęć: