PROW

Projekt „Twórcze aktywności GCK – cykl wydarzeń kulturalnych w gminie Kowale Oleckie”


Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich rozpoczęło realizację projektu „Twórcze aktywności  GCK – cykl wydarzeń kulturalnych w gminie Kowale Oleckie”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Operacja ma na celu umożliwienie szerokiego i powszechnego uczestnictwa w życiu kulturalnym różnym grupom społecznym; popularyzację lokalnych walorów turystycznych; podniesienie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej oraz aktywizacji społeczno-kulturalnej pośród mieszkańców obszaru LGD „Lider w EGO” poprzez organizację wydarzeń inicjujących imprezy o charakterze cyklicznym, realizację przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych aktywizujących oraz integrujących mieszkańców.

W ramach realizacji projekty przewidywane są następujące działania: organizacja trzech imprez plenerowych (Noc Kupały, Festiwal Kultury Ludowej, Festiwal Chleba), warsztatów tanecznych oraz muzycznych dla dzieci i młodzieży, a także warsztatów teatralnych dla seniorów w ramach teatru obrzędowego.

Uczestnictwo w wyżej wymienionych przedsięwzięciach ma charakter nieodpłatny. Działania projektowe będą realizowane do 30.11.2018 roku.