PROW

Projekt „Remont pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”


Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich rozpoczęło realizację projektu „Remont pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Operacja ma na celu poprawę stanu ogólnodostępnej infrastruktury Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z utworzeniem łazienki z pomieszczenia magazynowego, osadzeniem większych drzwi niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji kultury pośród różnych grup społecznych, w tym dzieci, młodzieży osób starszych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zmodernizowana sala widowiskowa będzie miejscem, z którego każda z grup społecznych będzie mogła bezpłatnie korzystać. Wydarzenia będą odbywały się w sposób bezpieczny i komfortowy, zajęcia teatralne, taneczne, wokalno-instrumentalne oraz próby grupy rekonstrukcyjnej, odtwarzającej dawne obrzędy i zwyczaje. Po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych w/w grupy będą mogły zwiększyć swoją liczebność nawet o 100%. Powstanie łazienka, która będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmodernizowana sala widowiskowa, wyposażona w nowoczesny system oświetleniowy oraz urządzenia do efektów specjalnych (wytwornica dymu, laser) stanie się miejscem spotkań dzieci, młodzieży, osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz całej lokalnej społeczności. Dzięki czemu zwiększy się liczba inicjatyw kulturalnych organizowanych przez GCK.