Aktualności Filia Biblioteczna w Sokółkach

Projekt „Międzypokoleniowy rozrusznik” otrzyma dofinansowanie!!!


Z radością informujemy, że projekt „Międzypokoleniowy rozrusznik” otrzyma dofinansowanie ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny i Gminy Kowale Oleckie realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.

Realizacja projektu ma na celu popularyzację pracy społecznej na rzecz miejscowości, aktywizację społeczno-kulturalną oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową mieszkańców wsi Sokółki poprzez odnowienie i dostosowanie pomieszczenia świetlicy pod realizację warsztatów kulinarnych, stworzenie oferty warsztatów, zajęć organizujących wolny czas mieszkańców, organizację imprezy integracyjnej w terminie 01.07.2020 – 31.10.2020.

Dobrem wspólnym, jakie pragną rozwijać realizatorzy działań, jest umiejętność wspólnej pracy na rzecz miejscowości i lokalnej społeczności. Przeprowadzone prace i działania związane z odnowieniem i dostosowaniem pomieszczenia świetlicy, warsztaty, zajęcia i impreza integracyjna mają nie tylko uatrakcyjnić czas wolny mieszkańców, ale przede wszystkim wpłynąć na budowę kapitału społecznego.