Aktualności Filia Biblioteczna w Sokółkach Filia Biblioteczna w Stożnem Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich Z życia GCK

„POŁĄCZONA KULTURA – OTWARTE DRZWI, SERCA I UMYSŁY”

Gmina Kowale Oleckie wspólnie z Centrum Kultury Kybartai rozpoczęła realizację projektu pn. „Połączona kultura-otwarte drzwi, serca i umysły” .Projekt realizowany jest w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu  Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Projekt ma na celu zwiększenie konkurencyjności turystycznej, atrakcyjności regionu, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska, co skutkuje zwiększoną liczbą miejsc dla turystów zakwaterowanych w regionie. Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego/ historycznego obszaru przygranicznego Kybartai-Kowale Oleckie oraz zwiększenie jego zrównoważonego wykorzystania w turystyce.

Wartość projektu w Gminie Kowale Oleckie : 361 488,35 EUR, w tym :

– współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 307 265,09 EUR ( 85%)
– ze środków własnych Gminy Kowale Oleckie – 54 223,26 EUR ( 15 %)

Okres realizacji projektu : 01.07.2020 r. – 30.06.2022 r.