Aktualności NCK Stożne

Podsumowanie inicjatywy „Żywy Obraz Wsi” zrealizowanej w ramach projektu „Inicjatywy lokalne na 5+”


W sobotę, 27 października w Świetlicy Wiejskiej w Stożnem odbyło się podsumowanie inicjatywy pt. „Żywy Obraz Wsi” realizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Stożnem.

Przedsięwzięcie miało na celu popularyzację pracy społecznej na rzecz mieszkańców, aktywizację społeczno-kulturową oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową mieszkańców wsi Stożnego oraz mieszkańców z miejscowości z terenu Gminy Kowale Oleckie poprzez stworzenie oferty warsztatów, zajęć teatralno-artystycznych, organizację imprezy integracyjnej w stylu dawnej wsi, otwarcie wystawy „Żywy” Obraz Wsi oraz wystawienie spektaklu o tematyce związanej z życiem i obyczajami dawnej wsi. Podczas spotkania podsumowującego projekt uczestnicy zaprezentowali przed lokalną społecznością inscenizację „Wesela”, opracowaną na podstawie dramatu Wyspiańskiego. Następnie zaproszono wszystkich do wspólnej biesiady, przygotowanej we współpracy z grupą nieformalną Zaradne Babki z Chełch. Dodatkową atrakcją był wernisaż wystawy.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018.


Galeria zdjęć: