Aktualności Folklor

Pieśni Wielkopostne w Kowalach Oleckich

Wieloletnią tradycją były spotkania artystów ludowych w okresie Wielkiego Postu celem zaprezentowania najpiękniejszych pieśni wielkopostnych. Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich wraz z Zespołem Śpiewaczym „Prząśniczki” rokrocznie organizowali Koncert Pieśni Wielkopostnych, który sprzyjał zadumie oraz refleksji na temat tego, co w życiu jest najważniejsze. Niestety, w tym roku artyści ludowi nie mogli wystąpić przed mieszkańcami Kowali Oleckich. W związku z powyższym organizatorzy wyszli z propozycją, by nagrać wszystkie wystąpienia, a następnie opublikować nagrania w sieci.

Szanowni Państwo, mamy ogromny zaszczyt zaprezentować najpiękniejsze pieśni wielkopostne w wykonaniu artystów ludowych z Kowali Oleckich, Monet, Przerośli, Filipowa i Sedrank.

Jako pierwszą zaprezentujemy pieśń „Litania do Matki Boga i Ludzi” w wykonaniu Zespołu „Jarka”.

Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Jarka” został założony w 2001 roku przez Panią Zofię Domin. W skład repertuaru grupy wchodzą widowiska oraz pieśni ze zbioru Pani Zofii. Pośród nich możemy wyróżnić utwory o tematyce zalotnej, a także pieśni pasterskie i sieroce, opowiadające o ciężkiej doli wiejskich oraz folwarcznych dzieci. Grupa występowała podczas wielu festiwali i przeglądów twórczości ludowej, spośród których należy wymienić: Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Euroregionu Bałtyk w Elblągu, Jarmark Twórców Ludowych w Wydminach, czy też Międzynarodowy Przegląd Widowisk Kolędniczych „Herody” w Węgorzewie. W 2016 roku grupa została uhonorowana odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy do wysłuchania pieśni „Na zbolałe Twe ramiona” oraz „Stary Krzyż” w wykonaniu Kapeli „Przeroślaki” z Przerośli.

Kapela ludowa „Przeroślaki” istnieje nieprzerwanie od 1972 r. Założycielem grupy był lokalny gawędziarz i działacz kultury ludowej, Pan Józef Podziewski (1913-1998). Kapela ludowa „Przeroślaki” wykonuje lokalne pieśni, przyśpiewki i muzykę tańców ludowych. Zespół występował na najważniejszych przeglądach i festiwalach kultury ludowej. Żwawe pieśni i piosenki ludowe, biesiadne, budzące zawsze ożywienie i gorący aplauz publiczności są niepodważalnym atutem artystów z Przerośli. Zespół występował w Niemczech, na Litwie i na terenie całego kraju. Jest nieodzownym elementem każdej regionalnej uroczystości.

Chór parafialny „Cantate Domino” pod batutą Marka Kondrackiego wykonał dwie pieśni „Stabat Mater” oraz „Króla wznoszą się znamiona”.

Chór parafialny „Cantate Domino” powstał w 2017 roku przed świętami Wielkanocnymi. Członkami chóru jest społeczność parafii  pw. Św. Jana Chrzciciela w Kowalach Oleckich. Początkowo w skład grupy wchodziło 9 osób. Śpiew był jednogłosowy, natomiast obecnie do chóru przybywają nowe osoby. W 2018 roku grupa zrealizowała projekt, w ramach którego członkowie chóru uczestniczyli w profesjonalnych warsztatach wokalnych prowadzonych przez specjalistów z Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży. W swoim repertuarze chór wykonuje utwory 2-3-4 głosowe.

Zapraszamy do wysłuchania pieśni „Ogrodzie oliwny”, „Jużem dość pracował” oraz „Dobranoc, Głowo Święta” w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Znaroku” z Przerośli.

Zespół ludowy „Znaroku” powstał w 2000 roku. Kierownictwem grupy zajmuje się Pani Elżbieta Nietubyć. Grupa kultywuje tradycje pieśni ludowych z północnego Podlasia, a w szczególności Przerośli i okolic. Korzysta często z repertuaru wykonywanego m.in. przez lokalną śpiewaczkę i kazimierską laureatkę ś.p. Walerię Dominiukową (1905-1985). Wykonuje nierzadko pieśni słyszane jeszcze przez członków Zespołu we własnych domach a śpiewanych czy to przez matki, babcie czy nawet prababcie. Grupa wykonuje pieśni religijne, obyczajowe, patriotyczne, pogrzebowe, weselne, okolicznościowe, obrzędowe czyli pieśni, które nie tak dawno jeszcze towarzyszyły mieszkańcom Suwalszczyzny w rozmaitych ich świątecznych i codziennych pracach. Śpiewa je gwarą, jaką czasem jeszcze można usłyszeć u starszych mieszkańców Podlasia. Zespół może poszczycić się sukcesami na wielu festiwalach kultury ludowej, w tym na festiwalu kazimierskim zarówno w kategorii zespołów śpiewaczych, solistów, jak i w kategorii duży-mały.

Kapela „Onegdaj” z Filipowa w ramach Koncertu Pieśni Wielkopostnych nadesłała nagranie z wykonaniem pieśni „Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał” oraz „Ach, mój Jezu ukochany”.

Kapela „Onegdaj” działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie i czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym Powiatu Suwalskiego. Kapela w swoim dorobku artystycznym posiada różnego rodzaju pieśni o charakterze ludowym, religijnym i biesiadnym. Słynie z żywiołowych i energicznych koncertów. Od 2008 r. wydała już 4 płyty, w tym jedną cygańską. Kapela ma także drugą odsłonę „Kolorowy tabor” stroje i muzykę romską. Bardzo ważną sferą działania Kapeli Onegdaj są bale charytatywne, których zorganizowała osiem. W ostatnich dwóch latach członkowie Kapeli próbują swoich sił jako aktorzy. Sami zaaranżowali widowiska np. „Noc świętojańska”, „Poloneza czas zacząć”, „Droga do wolnej Polski” i „Jak Onegdaj stajenki sukali”.

Zapraszamy do wysłuchania pieśni „Płaczcie anieli” w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Na Przyboś”.

Zespół „Na Przyboś” powstał w 2017 roku z inicjatywy Joanny Sinderewicz. Celem działania grupy było kultywowanie artystycznego dorobku śpiewaka Józefa Sinderewicza, ojca założycielki zespołu. Grupa w swojej twórczości pielęgnuje tradycje wokalne północnej Suwalszczyzny oraz typowe dla pogranicza Polski i Litwy. Teksty utworów pochodzą z mającej ponad 200 lat kantyczki z pieśniami nabożnymi. W repertuarze grupy znajdują się pieśni religijne, ludowe, okolicznościowe oraz patriotyczne. Zespół pieczołowicie dba, by podczas wykonywania utworów jak najwierniej odtworzyć stare melodie oraz pełne archaicznych słów teksty.

Zapraszamy do wysłuchania pieśni „Nową trajedyą widzę z Kalwaryą” oraz „Rozmowa duszy z Matką Bolesną ” w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Sedranianki”.

Zespół działał już w latach 80-tych. Występował na uroczystościach wiejskich i gminnych z różnym repertuarem. W 2015 roku  zespół wznowił działalność po 20 latach przerwy. Grupa odtwarza dawne tradycje, umiejętności i propaguje wśród dzieci i młodzieży kolędowanie, wykonywanie wycinanek, palm, wianków, wieńców dożynkowych, równianek. Kierownikiem zespołu jest pani Jadwiga Wasilewska.

Na zakończenie pragniemy zaprezentować pieśń wielkopostną w wykonaniu współorganizatora przedsięwzięcia – Zespołu Śpiewaczego „Prząśniczki”.

Zespół „Prząśniczki” funkcjonuje nieprzerwanie od ponad 45 lat pod kierownictwem Zofii Domin. Repertuar zespołu liczy ponad trzysta pieśni. Grupa odtwarza także dawne obrzędy z życia wiejskiego, wyniesione z rodzinnych domów oraz zrekonstruowane na podstawie opowieści najstarszych mieszkańców regionu. Grupa jest laureatem takich przeglądów kultury ludowej, jak: Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym,Wojewódzki Przegląd Kapel i Ludowych Zespołów Śpiewaczych w Kętrzynie, Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Jezioranach, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Euroregionu Bałtyk w Elblągu, został trzykrotnie uhonorowany prestiżową nagrodą „Złotego Jelonka”, przyznawaną za szczególną troskę w pielęgnowaniu rodzimej tradycji podczas Jarmarku Folkloru w Węgorzewie. W 2014 roku grupa została uhonorowana odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, zaś założycielka i kierowniczka zespołu Zofia Domin otrzymała Brązowy Medal „Zasłużony Sztuce Gloria Artis”. Odznaczenia zostały przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2017 roku Zofia Domin otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz upowszechniania folkloru i pielęgnowania tradycji ludowych przyznaną przez Prezydenta RP.