Z życia GCK

Panie z Kowali Oleckich na VI Kongresie Kobiet

W dniach 9-10 maja 2014 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie już po raz szósty odbył się Kongres Kobiet, w którym udział wzięły kobiety z całej Polski oraz z różnych stron świata. Tegoroczny Kongres ze względu na dwie rocznice – 25-lecia transformacji ustrojowej oraz 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – miał charakter szczególny. Powiat olecki reprezentowała kilkuosobowa grupa pań z Kowali Oleckich, które po raz kolejny wzięły udział w uroczystościach kongresowych, by zdobywać nowe doświadczenia z zakresu aktywizacji kobiet we wszystkich sferach życia publicznego.

Myślą przewodnią VI Kongresu Kobiet było hasło: „Wspólnota, Równość, Odpowiedzialność”, wzywające do równego traktowania kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, zawodowym oraz prywatnym, a także wzajemnego poszanowania. W ramach Kongresu reprezentantki powiatu uczestniczyły w sesjach plenarnych oraz panelach, a także warsztatach tematycznych. W panelach dyskusyjnych:  „Debata samorządowa. 25 lat samorządów w Polsce” oraz „Z moich doświadczeń wynika… – dobre rady polityczek i ekspertek” obok Hanny Gronkiewicz-Waltz, Barbary Labudy, Joanny Muchy wystąpiła wójt Gminy Kowale Oleckie Helena Żukowska, będąca członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet.

Nowe doświadczenia, które zdobyły panie z Kowali Oleckich podczas Kongresu, z całą pewnością znajdą odzwierciedlenie w ich życiu prywatnym, a przede wszystkim staną się inspiracją do wielu interesujących przedsięwzięć w życiu zawodowym.