Aktualności SKFiR „KOWALAK”

Nasze projekty z dofinansowaniem

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny i Gminy Kowale Oleckie realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.


Z dumą informujemy, że Koło Gospodyń Wiejskich w Stożnem, funkcjonujące pod patronatem Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak” otrzymali dofinansowanie wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny realizowanego przez  Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.  Projekt złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Stożnem pt. „Zagraj w to!” zakłada realizację warsztatów tworzenia gier planszowych oraz utworzenie gry „Mazurska Kraina” podejmującej tematykę regionalną. Wniosek złożony przez SKFiR „Kowalak” pt. „Przeżyjmy to jeszcze raz” zakłada realizacją serii działań o charakterze integracyjnym  i aktywizacyjnym skierowanych do osób 50+. Z niecierpliwością czekamy na realizację działań założonych w projektach.