NCK

Nabór wniosków w ramach programu DK+ Inicjatyw Lokalne 2018

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018.


Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich ogłasza nabór wniosków w ramach programu DK+ Inicjatywy Lokalne 2018 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. Celem   programu   jest   inicjowanie   działań   służących wzmocnieniu  zaangażowania Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich w życie społeczności lokalnej, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej. W załącznikach poniżej dostępne są: Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie inicjatywy lokalnej oraz wzór sprawozdania końcowego. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i uczestniczenia w konkursie ofert. W konkursie mogą wziąć udział grupy nieformalne z terenu gminy Kowale Oleckie. Termin składania ofert mija: 15 czerwca 2018 roku.

Załączniki:

Regulamin

WNIOSEK_ZAŁ_1_GCK_KO

UMOWA_GCK_KO

SPRAWOZDANIE_GCK_KO