Aktualności Folklor Zajęcia

Na ludową nutę. Warsztaty tradycyjnego śpiewu ludowego w Kowalach Oleckich

W dniach 10-12 września 2021 roku w Kowalach Oleckich odbyły się międzynarodowe warsztaty tradycyjnego śpiewu ludowego, w którym uczestniczyły osoby pasjonujące się folklorem oraz artyści ludowi z terenu gminy Kowale Oleckie i Wyłkowyszki na Litwie. Jest to kolejne działanie realizowane w ramach projektu „Połączona kultura – otwarte drzwi, serca i umysły” prowadzonego przez Gminę Kowale Oleckie oraz Centrum Kultury Kybartai. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Działanie miało na celu promocję tradycji ludowych i niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-litewskiego, wymianę artystycznych doświadczeń oraz integrację uczestników przedsięwzięcia. Podczas trzydniowych warsztatów uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę o folklorze i niematerialnym dziedzictwie przodków, a także doskonalili umiejętność śpiewu białego wielogłosowego. Podczas zajęć uczestnicy opracowali kilka pieśni ludowych, które w ramach prezentacji efektów warsztatów wspólnie zaprezentowali przed publicznością podczas Dożynek Gminnych 2021.

Projekt „Połączona kultura – otwarte drzwi, serca i umysły” realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 ma na celu zwiększenie konkurencyjności turystycznej oraz atrakcyjności regionu, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska. Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru przygranicznego Kybartai-Kowale Oleckie oraz zwiększenie jego zrównoważonego wykorzystania w turystyce.