Aktualności Z życia GCK

Moje miejsce na ziemi oczami naszych przyjaciół. Plener fotograficzny w gminie Kowale Oleckie

W środę, 30 czerwca 2021 roku na terenie gminy Kowale Oleckie odbyło się spotkanie partnerskie oraz  plener fotograficzny z udziałem fotografów-amatorów z Litwy. Działanie zostało przeprowadzone w ramach projektu pn. „Połączona kultura – otwarte drzwi, serca i umysły” przez Gminę Kowale Oleckie oraz Centrum Kultury Kybartai. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

„Moje miejsce na ziemi oczami naszych przyjaciół” – tak brzmiało motto przewodnie wizyty naszych przyjaciół z Litwy, którzy w ramach warsztatów fotograficznych zwiedzili najpiękniejsze i najciekawsze zakątki gminy Kowale Oleckie, podziwiali zabytki oraz elementy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także poznali historię gminy. Na fotografiach uchwycone zostały budynki oraz miejsca szczególnie ważne z punktu widzenia  dalszego rozwoju kulturalnego i turystycznego. Warsztaty fotograficzne i spotkanie z partnerem litewskim okazały się świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania dobrych praktyk. Efekty naszej współpracy będzie można zobaczyć podczas wystawy mobilnej, którą zorganizujemy przy okazji Kowaliady 2021.

Projekt „Połączona kultura – otwarte drzwi, serca i umysły” realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 ma na celu zwiększenie konkurencyjności turystycznej oraz atrakcyjności regionu, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska, co będzie skutkowało zwiększoną liczbą miejsc dla turystów zakwaterowanych w regionie. Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru przygranicznego Kybartai-Kowale Oleckie oraz zwiększenie jego zrównoważonego wykorzystania w turystyce.

W ramach projektu przewidziana jest realizacja takich działań, jak: modernizacja i odnowienie budynku Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, zakup wyposażenia i sprzętu muzycznego do domu kultury i biblioteki, organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgu międzynarodowym – warsztatów tańców narodowych, festiwalu kulinarnego  „Smaki tradycyjnej kuchni polskiej i litewskiej”, warsztatów malarstwa plenerowego, fotografii oraz
tradycyjnego śpiewu ludowego.

Wartość projektu w Gminie Kowale Oleckie wynosi 361 488,35 EUR, w tym:

– współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 307 265,09 EUR (85%)

– ze środków własnych Gminy Kowale Oleckie – 54 223,26 EUR (15 %)

Projekt realizowany jest od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.