Zajęcia

Moc twórczych inspiracji podczas Ferii z GCK

W dniach od 26 do 30 stycznia w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich realizowane były warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych. Głównym założeniem przedsięwzięcia było zapewnienie uczestnikom zajęć możliwości twórczego i kreatywnego spędzenia wolnego czasu, a także zmobilizowanie ich do aktywnego udziału w życiu kulturalnym swojej miejscowości.

Tegoroczna oferta zajęć w ramach ferii zimowych szczególny nacisk kładła na rozwój kreatywności uczestników. Dzieci uczestniczyły m.in. w warsztatach plastycznych, warsztatach tworzenia figurek z masy solnej oraz tworzenia bibelotów ze słomy. Te ostatnie zostały poprowadzone przez Wiolettę Żukowską i Dorotę Chmielewską z Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej. Dodatkową atrakcją były zajęcia taneczne, gry i zabawy muzyczne, karaoke oraz występ artystów ze Studia Małych Form Teatralnych „Art-Re”, którzy zaprezentowali inscenizację inspirowaną przygodami Kubusia Puchatka.

Program warsztatów plastycznych oraz taneczno-muzycznych pozwalał nie tylko na prezentację umiejętności, ale także na wyrażanie swojej indywidualności.  Wykonane w ramach warsztatów plastycznych prace, opracowane przy zastosowaniu rozmaitych technik plastycznych, pozwoliły na wizualizację odczuć oraz stanów emocjonalnych autorów. W ramach zajęć taneczno-muzycznych, przy zastosowaniu metody oglądowej oraz dramy, ich uczestnicy wcielili się w rozmaite role, a także mieli możliwość na wyrażenie swojej ekspresji oraz prezentacji umiejętności improwizacji.

Zajęcia artystyczne zorganizowane w ramach ferii zimowych z całą pewnością pozwoliły dzieciom i młodzieży na ciekawe i twórcze spędzenie wolnych dni.