Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich Imprezy

Mini Festiwal Literatury dla Dzieci w Kowalach Oleckich

W ramach projektu „Zaczytane Przedszkole”, w którym bierze udział Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich oraz Tygodnia Bibliotek, do obchodów którego co roku aktywnie włącza się Gminna Biblioteka Publiczna, w środę 9 maja odbyła się pierwsza część festiwalu literatury dziecięcej. W trakcie spotkania wystąpiła grupa teatralna ze Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Kowalach Oleckich z „Rzepką” Juliana Tuwima. Dzieciom bardzo podobało się przedstawienie za co gromkimi oklaskami oraz salwami śmiechu nagradzały aktorów. Po „Rzepce” przyszedł czas na występy dzieci i rodziców. Ze sceny popłynęły strofy Kerna, Brzechwy, Wawiłow, Tuwima czy Krasickiego.  Wspólna recytacja wierszy przyniosła uczestnikom wiele radości, a na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książeczki. Aby upamiętnić przypadającą w tym roku 100 rocznicę odzyskania niepodległości, dzieci wspólnie z rodzicami wyrecytowały wiersz Władysława Bełzy „Kto ty jesteś? – Polak mały”.

Druga część festiwalu, tym razem literacko-plastycznego, odbyła się w piątek 11 maja na placu zabaw przy przedszkolu. Najpierw dzieci wysłuchały zagadek literackich i wierszy o wiośnie i przyrodzie w interpretacji młodzieży gimnazjalnej, a następnie wzięły się za malowanie. Trzy- i czterolatki „przelewały” swoje wrażenia artystyczne paluszkami i całymi rączkami na duże białe płótna, a starszaki, kolorowymi pastelami malowały postacie, zwierzęta, rośliny i inne elementy przyrody, które pojawiły się w przeczytanych wierszach.

 Gdy płótna i papiery pokryły się już obrazkami, kolorowe malowidła przeniosły się na płytki chodnikowe. Dużym wsparciem dla małych malarzy byli rodzice i młodzież gimnazjalna, która aktywnie włączyła się w akcję.