Aktualności Bez kategorii

Mieszkańcy Chełch działają lokalnie!

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny i Gminy Kowale Oleckie realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.


Od 01.07.2019 roku grupa nieformalna Zaradne Babki z Chełch przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich realizują projekt „Stare oraz nowe gry planszowe i terenowe” współfinansowany ze środków ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny i Gminy Kowale Oleckie realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.

Realizacja projektu ma na celu popularyzację pracy na rzecz miejscowości Chełchy. Za pomocą gier planszowych oraz gry w bule pragniemy wpłynąć na zwiększenie poziomu integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej, wpłynąć na podniesienie aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców wsi, a także uatrakcyjnić miejscowość poprzez budowę toru do gry w bule.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną następujące działania: budowa toru do gry w bule, realizacja zajęć integracyjnych i rekreacyjnych, w ramach których, uczestnicy będą się spotykali co najmniej raz w tygodniu i grali w gry planszowe oraz w bule, organizacja I Gminnych rozgrywek w bule.

Od chwili rozpoczęcia projektu udało nam się skompletować grupę projektową, ustalić plan działań na poszczególne miesiące realizacji projektu oraz rozpocząć prace nad budową toru do gry w bule.