Aktualności Sokółki

„Międzypokoleniowy rozrusznik” pobudza do działania!

Od lipca bieżącego roku w Świetlicy Wiejskiej w Sokółkach realizowany jest projekt pt. „Międzypokoleniowy rozrusznik”. Realizacja projektu ma na celu popularyzację pracy społecznej na rzecz miejscowości, aktywizację społeczno-kulturalną oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową mieszkańców wsi Sokółki poprzez odnowienie i dostosowanie pomieszczenia świetlicy pod realizację warsztatów kulinarnych, stworzenie oferty warsztatów, zajęć organizujących wolny czas mieszkańców, organizację imprezy integracyjnej.

Dobrem wspólnym, jakie pragną rozwijać realizatorzy działań, jest umiejętność wspólnej pracy na rzecz miejscowości i lokalnej społeczności. Przeprowadzone prace i działania związane z odnowieniem i dostosowaniem pomieszczenia świetlicy, warsztaty, zajęcia i impreza integracyjna mają nie tylko uatrakcyjnić czas wolny mieszkańców, ale przede wszystkim wpłynąć na budowę kapitału społecznego.

W pierwszych tygodniach trwania projektu udało nam się zrealizować warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, ziołolecznictwa i artystyczne. Z niecierpliwością czekamy na kolejne. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z realizacji warsztatów.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny i Gminy Kowale Oleckie realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.