Imprezy

Kowaliada 2012

W niedzielę, 24 czerwca 2012 roku w Kowalach Oleckich odbyła się Kowaliada, cykliczna impreza promująca gminę Kowale Oleckie w regionie i poza nim. Myślą przewodnią tegorocznej edycji imprezy było zwrócenie uwagi wszystkich uczestników festynu na walory turystyczne gminy oraz na jej dziedzictwo kulturowe, pieczołowicie kultywowane przez miejscowe zespoły folklorystyczne oraz twórców ludowych.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Karol Czerwiński, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. W słowach skierowanych do uczestników festynu podziękował on wszystkim osobom i instytucjom odpowiedzialnym za rozwój kultury, sportu i turystyki w gminie za sukcesywne promowanie gminy i jej walorów w regionie. Następnie na scenie wystąpiły miejscowe zespoły folklorystyczne: „Jarka” oraz „Prząśniczki”. Grupy te są laureatami wielu festiwali i przeglądów kultury ludowej, w tym festiwali kazimierskich. Tego dnia popis swoich tanecznych i muzycznych umiejętności dały także dziecięce oraz młodzieżowe zespoły, funkcjonujące przy Gminnym Centrum Kultury. Organizatorzy imprezy nie zapomnieli o zaprzyjaźnionych grupach muzycznych, które również zagrały podczas Kowaliady, a także o profesjonalnych wykonawcach, takich jak: Aleks, Nocny Patrol oraz Mister Night.

Ważnym elementem tegorocznej Kowaliady były stoiska prezentujące twórczość miejscowych artystów. Osoby zainteresowane walorami turystycznymi oraz kulturowymi gminy mogły nieodpłatnie otrzymać w punkcie informacyjnym materiały promujące jej unikalne warunki naturalne oraz ciągle żywą kulturę ludową. Nie zapomniano również o najmłodszych uczestnikach imprezy, którzy bawili się razem z wodzirejem.

Festyn został zorganizowany przez Urząd Gminy oraz Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.