Aktualności Z życia GCK

KONSULTACJE SPOŁECZNE METODĄ NA PODNIESIENIE JAKOŚCI W OBSZARZE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kowale Oleckie dnia 30.04.2020 r. przystąpiła do udziału w projekcie pod nazwą ,,KONSULTACJE SPOŁECZNE METODĄ NA PODNIESIENIE JAKOŚCI W OBSZARZE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.19 ,,Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”. Szerokie działania konsultacyjne będą realizowane ze środków unijnych w postaci w grantu w  wysokości 56 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Konsultacje społeczne w sprawie zmiany  miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego w miejscowości Kowale Oleckie realizowane będą od sierpnia do września 2020 roku  przez użycie  następujących technik konsultacyjnych takich  jak happening, debata publiczna oraz E-konsultacje.

Projekt “Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

Ankieta on-line

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-JZ1kpqzL4qZrwlL04Yrn06wQZ_eeX59mD1sf3ydLJz1w7g/viewform

Ankietę można również wypełnić w tradycyjnej formie, wydrukować wersję papierową a następnie wypełnioną dostarczyć do Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie (pokoje nr 13 i 14).

ZAŁĄCZNIKI


Ankieta
Uchwala_mpzp_w_Kowalach_Oleckich
Zarzadzenie_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_dotyczacych_opracowania_projektu_zmiany_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_w_miejscowosci_Kowale_Oleckie