Aktualności Imprezy PROW

KONKURS TAŃCA NOWOCZESNEGO


W dniu 23 listopada 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich odbył się finał Konkursu Tańca Nowoczesnego w kategoriach: soliści, duety. Działanie realizowane jest w ramach projektu „Twórcze aktywności GCK – cykl wydarzeń kulturalnych w gminie Kowale Oleckie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W kategorii solistów układy choreograficzne zaprezentowało 5 uczestników, zaś w kategorii duetów 5 grup. Komisja konkursowa w składzie: Karol Czerwiński (przewodniczący), Janina Szczęsna (członkini), Justyna Biśtyga (członkini) oceniając technikę wykonania, dobór repertuaru, opracowanie choreograficzne, harmonię ruchu oraz ogólny wyraz artystyczny, postanowiła przyznać następujące miejsca:

w kategorii solistów:
I miejsce: Amelia Sertel
II miejsce: Milena Jackiewicz
III miejsce: Karolina Stankiewicz

w kategorii duetów:
I miejsce: Oliwia Gryniewicz i Julia Dębowska
II miejsce: Julia Łabanowska i Aleksandra Kacprzyk
III miejsce: Karolina Kiarszys i Maja Kołodzińska

Komisja konkursowa jest pod dużym wrażeniem zaprezentowanych przez uczestników układów choreograficznych.