Aktualności SKFiR „KOWALAK” Sokółki Stożne

Konkurs na najpiękniejszy stroik dożynkowy

Organizatorami Konkursu na najpiękniejszy stroik dożynkowy są Urząd Gminy Kowale Oleckie, Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak”. Konkurs współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Olecku oraz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych stroików dożynkowych, wykonanych w oparciu o lokalne tradycje rękodzielnicze. W konkursie mogą uczestniczyć stroiki dożynkowe przygotowane przez sołectwa, stowarzyszenia, grupy nieformalne (np. Koło Gospodyń Wiejskich), instytucje gminne oraz indywidualnych wytwórców z terenu gminy Kowale Oleckie. W linku poniżej dostępny jest regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia.

Regulamin konkursu – stroik dożynkowy

Karta zgłoszenia – stroik dożynkowy