Aktualności SKFiR „KOWALAK” Sokółki Stożne

Konkurs na najlepsze tradycyjne ciasto z przepisu babuni

Organizatorami Konkursu na najlepsze tradycyjne ciasto z przepisu babuni są Urząd Gminy Kowale Oleckie, Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak”. Konkurs współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Olecku oraz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych tradycyjnych ciast. Wypieki winny być związane z obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być wypiekane tradycyjnymi metodami, ze składników lokalnie dostępnych, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz być od dawna znane w okolicy. Poniżej znajdują się linki do regulaminu konkursu oraz karty zgłoszenia.

Konkurs na najlepsze ciasto – regulamin

Najlepsze ciasto – karta zgłoszenia