Z życia GCK

Konferencja poświęcona roli rodziny w kształtowaniu życia społecznego w Kowalach Oleckich

W piątek, 30 maja w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich odbyła się konferencja pt.: „Rodzina fundamentem życia społecznego”, która z jednej strony miała na celu uzmysłowienie uczestnikom przedsięwzięcia roli rodziny w życiu społecznym, z drugiej zaś ukazanie zagrożeń i problemów, z jakimi borykają się współczesne rodziny. Konferencja została zorganizowana w ramach XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak” przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury oraz Gminą Kowale Oleckie.

Podczas konferencji jako pierwsza głos zabrała wójt Kowali Oleckich Helena Żukowska, która w kilku słowach przedstawiła ideę patronującą Warmińsko-Mazurskim Dniom Rodziny, sytuację rodzin w gminie oraz poszczególne formy pomocy rodzinom potrzebującym. Następnie wystąpił psycholog Maciej Śnieżyński, który mówił na temat „Dramatu braku rodzica”, uwzględniając wpływ wyżej wymienionej sytuacji problemowej na rozwój psychofizyczny dziecka. Na temat „Budowania oraz podtrzymywania więzi międzypokoleniowych” wypowiedziała się dyrektor SPZZOD w Olecku Emilia Urbanowicz, która swoje rozważania oparła na wieloletniej praktyce zawodowej. Na zakończenie wystąpiła pedagog, terapeutka Marzanna Krajewska. Poruszyła ona temat budowania autorytetu rodzica w oczach dziecka, uwzględniając w swoim wystąpieniu rozwiązania metodyczne.

Tego dnia nastąpiło także rozstrzygnięcie konkursu na najbogatsze drzewo genealogiczne oraz konkursu fotograficznego „Piękno życia rodzinnego”. W konkursie na drzewo genealogiczne w kategorii klas I-III szkół podstawowych pierwsze miejsce ex aequo zajęły prace Dominiki Jarockiej (Świetlica Środowiskowa w Kowalach Ol.) oraz Macieja Karpińskiego (SP Sokółki), drugie miejsce przypadło w udziale Joannie Lewińskiej i Hubertowi Kacprzykowi (SP Kowale Oleckie), zaś trzecie Zuzannie Hołubowicz oraz Milenie Kurek (SP Kowale Oleckie). Wyróżnienie otrzymały drzewa genealogiczne Kingi i Izabeli Czerwińskich (SP Kowale Oleckie). W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła praca Emila Przekopa (SP Kowale Oleckie), drugie miejsce przyznano Julii Szaraszewicz (SP Sokółki), trzecie Aleksandrze Sznel (SP Stożne), zaś wyróżnienie ex aequo otrzymali Weronika Słowikowska (SP Stożne) i Mateusz Klaus (SP Sokółki). W kategorii klas I-III gimnazjum komisja konkursowa pierwszą nagrodę przyznała Ewelinie Szymanowskiej, drugie miejsce zajęła Kamila Buraczewska, trzecie miejsce przypadło w udziale Sandrze Świerzbin, zaś wyróżnienie Jessice Klaudii Kościecha (wszystkie PG Kowale Oleckie). W konkursie fotograficznym komisja konkursowa przyznała dwie nagrody. Pierwsze miejsce zajęła Karolina Kiarszys (PG Kowale Oleckie), zaś drugie Bartek Kościecha (świetlica Kowale Oleckie). Laureaci poszczególnych miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.

Dodatkową atrakcją podczas konferencji był koncert zespołu Legarytmy oraz piknik „Smaczne i zdrowe potrawy domowe”, podczas którego uczestnicy przedsięwzięcia mogli skosztować specjałów kuchni regionalnej.