Z życia GCK

Koncert zespołu „Pro Musica Antiqua”

W sobotę, 23 czerwca 2018 roku społeczność gminy Kowale Oleckie miała możliwość wysłuchania utworów najwybitniejszych światowych kompozytorów w wykonaniu olsztyńskiego zespołu kameralnego „Pro Musica Antiqua”. Koncert został zorganizowany przy wsparciu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w ramach zadania „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Gminy Kowale Oleckie. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zespół „Pro Musica Antiqua” powstał we wrześniu 1992 roku. Jego założycielem a zarazem kierownikiem artystycznym i menadżerem jest prof. Leszek Szarzyński. Skupił on wokół siebie wybitnych artystów – solistów orkiestr symfonicznych i profesorów Akademii Muzycznych. „Pro Musica Antiqua” dysponuje bogatym repertuarem, prezentującym muzykę różnych epok. Najchętniej propaguje dzieła mistrzów baroku i wczesnego klasycyzmu. Ważne miejsce w repertuarze zespołu zajmują również utwory napisane specjalnie dla zespołu przez współczesnych polskich kompozytorów. Od początku swego istnienia zespół „Pro Musica Antiqua” – działając pod patronatem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – występuje z cyklem „Koncertów letnich” w najbardziej znanych i turystycznie atrakcyjnych miejscowościach Warmii i Mazur. Zespół prowadzi czynną działalność koncertową również za granicą.
Podczas sobotniego koncertu artyści w kilku blokach przybliżyli zgromadzonej na koncercie publiczności muzykę wielkich kompozytorów z całego świata. Słuchacze mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać utworów wykonanych przez wybitną sopranistkę Ewę Alchimowicz-Wójcik, a prowadzący koncert w ciekawy sposób opowiadał o wykonywanych utworach. Publiczność była oczarowana występem olsztyńskich muzyków, który co chwilę przerywały gromkie brawa.
Koncert został zorganizowany przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Urząd Gminy Kowale Oleckie, Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich oraz Parafię pw. św. Jana Chrzciciela w Kowalach Oleckich.

Galeria zdjęć: